Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i Sejlklubben Køge Bugt afholdes onsdag d. 13. marts 2023 kl. 18.30 i Greve Borgerhus Stuen Greveager 9 2670 Greve.

Dagsorden til generalforsamlingen kan hentes her.

Skabelon til fuldmagt kan hentes her.

Regnskab 2023 kan hentes her.

Regnskabet har ikke budgettal, fordi det var svært at lave en direkte sammenligning på de enkelte poster, derfor kan budgettet, som blev vedtaget på sidste generalforsamling hentes her.

Revisionsprotokollat 2024 kan hentes her.

Budget 2024 kan hentes her.

Referat af generalforsamlingen kan hentes her.

Link til forrige generalforsamling

generalforsamling-2023

Vedtægter

Vedtægter kan findes her