Ungdoms udvalget

Se flere detaljer på vores hjemmeside

Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling er en underafdeling af Sejlklubben Køge Bugt. Ungdomsafdelingens formål er, at undervise unge mennesker i alderen fra ca. 6 år og op til 25 år i primært jollesejlads. Eneste krav er at du kan svømme 200 meter hvis du skal på et af vores sejlhold eller SUP.

Vi tilbyder undervisning på alle niveauer i følgende jolletyper: RS Tera, Zoom8, Laser, RS Feva XL og 29'er
Vi starter oftest i RS Tera Sport - men er du mere interesseret i optimist er det også fint. Der er ca 75 unge i SKB-U og vi arbejder aktivt med camps, samarbejde med andre klubber samt Dansk Sejlunion.

Vi tilbyder:
- Præ-sejlhold "De små pirater" for de 6-8 årige - sjov og leg omkring vandet. Her sejler vi ikke selv.
- Bredde-træning for begyndere/let øvede på et sjovt, hyggeligt og pædagogisk niveau.
- Kapsejladstræning og boat-handling for de mere eller meget øvede sejlere.
- Stand up paddle - enten som almindelig træning eller som Yoga-variant.
- Talenttræning med fokus på Tera eller Feva-jollen. Her er målet at komme på ungdomslandsholdet.

Vi er certificeret “Ungdomsvenlig Sejlklub” af Dansk Sejlunion og et stort antal af vores trænere og instruktører er uddannet af Dansk Sejlunion på deres træner- og Instruktørkurser. Vi anvender Dansk Sejlunions Diplom-system til løbende uddannelse af de unge sejlere.
Vi er desuden udnævnt til sportsklub under Danske Sejlunion (som den 3. klub i Danmark).

Kontingenter
Medlemsskab af SKB-Ungdom indebærer følgende kontingentbetaling:

Kontingent til SKB hovedklub, enten individuelt medlemskab eller familiemedlemsskab.
Kontingent til ungdomsafdelingen
Jolleleje (inklusive forsikring). Hvis man ikke har egen jolle opkræves jolleleje, gældende priser beskrives nedenfor.
Vintersejladsgebyr. Ønskes vintersejlads vil der tilkomme et gebyr for træningen og et for jolleleje. Satserne ses nedenfor.

Fra og med 2021 gælder at kontingentet til ungdomsafdelingen udelukkende afgøres af fødselsÅRET. Alle som fylder 12 år i 2021 betaler fuldt kontingent, alle som endnu ikke fylder 12 år betaler reduceret kontingent.

I praksis betyder der i januar udsendes faktura sammen med SKB kontingentet (475/familie) således:

Fødselsår 2009 eller tidligere betaler 1250,- i SKB-U kontingent.
Fødselsår 2010 eller senere betaler 750,- i SKB-U kontingent. Gælder også pirater.
SUP sejlere / SUP yoga betaler det lave kontingent på 750 kr.
Derudover udsendes (typisk omkring maj) jolleleje på 1250,- (ikke for SUP og pirater eller alle med privatjolle)

Men om man er begynder, øvet, om man springer fra jolle til Adventure undervejs eller fra Zoom til Tera er ligegyldigt, eller om man skifter fra Pirat til sejler midtvejs i sæsonen.
Vi håber I bærer over med denne ændring som - forhåbentlig - gør det super meget nemmere, om ikke andet for os, at afgøre hvad de efterhånden over 60 medlemmer skal betale.

Hvis man først starter efter sommerferien vil man normalt betale halv sæson kontingent og jolleleje.
Skifter man jolletype i løbet af sæsonen kan jollelejen blive justeret, dette afgøres i samarbejde med ledelsen og træneren.

Nye medlemmer har altid en prøvedag uden beregning for at beslutte om sejlads er noget for dem.

Flere detaljer - samme priser og procedurer på https://docs.google.com/document/d/1Yv23M1bH6qgCPdlgZSbPfdN7p7WruXfKbve0msuRiLI/edit?usp=sharing

Sejlklubben Køge Bugt’s ungdomsafdeling sætter stor fokus på følgende:
- Kammeratskaber
- Godt socialt miljø for alle
- Indlæring af basale sejlerfærdigheder i praksis og teoretisk

Har du lyst til at høre nærmere eller evt. at prøve jollesejlads i praksis, så tag kontakt med enten formand eller en af instruktørerne. Du finder oplysning under "kontaktpersoner"

Vi tilbyder i 2020:
* Mandag: Tera, zoom8 og Feva + 29'er -træning for mellemøvede eller erfarne kapsejlere.
* Tirsdag: Begynderjolletræning for de (typisk) 9-13 årige, børneholdet "De små pirater" for de 6-8 årige samt et familiehold for SUP-sejlads
* Onsdag: Kølbådshyggesejlads for de 12-25 årige
* Torsdag: Kapsejladstræning, hvor det forventes at den unge selv rigger jolle, kan klare kæntringer og generelt er sejlhjulpen.

Flere andre hold kommer til.

Pga Covid-19 er der ændringer her og der! holdsport.dk viser præcise hold.

Vores trænerstab har været på overarbejde mht. at lave retningslinjer for Covid-19. Min forventning er at mange hold kan starte op i uge 19. Dette vil fremgå af holdsport.dk
Her er de retningslinjer vi vil anvende i SKB-U indtil videre:
* Hvis man har symptomer på COVID, skal man holde sig hjemme.
* Klubhus incl omklædning forbliver lukket.
* Adgang til udstyr i klubhus og grejgård koordineres med SKB-U trænere
* Alle skal møde omklædt på havnen
* Indtil videre må der ikke være mere end 2 personer på nogen af klubbens både og 2-meter reglen skal respekteres
* Både og boards vaskes og spules efter brug.
* Der må ikke samles mere end 10 personer ad gangen i nogen former på land herunder på slæbestedet
* Ophold på jollepladsen og slæbestedet begrænses til det absolut nødvendige. Til og afrigning foretages så effektivt som muligt. Dette gælder også for forældre til jollesejlerne, som opfordres til at begrænse ophold på dette område.
* Våddragter mv kan lånes, men KUN ved sæson start - dette registeres af træner. Sejlers forældre har ansvar for at returnere ved sæsonafslutning.
* Holdsport skal følges og man SKAL melde sig fra træning hvis man er syg eller ikke vil dukke op.

DIF retningslinjer: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
DS retningslinjer: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona

I er meget velkomne til at kontakte Peter Toft direkte på 22923862 hvis der er spørgsmål om dette.

------------------------

NORMALT (2019) har vi fast træning mandag til torsdag for alle vores medlemmer fra kl. 17.00 – 20.00. Nye sejlere starter på vores tirsdagshold.
Efter træning er der fælles aftensmad 20.00 – 20.30 , som laves på skift af sejlernes forældre (en forælder laver mad ca en gang per sæson).

Vi møder ind ca 16.45 på Hejren 15 på Hundige havn ved ungdomscenteret og klæder om. Sejleren skal have håndklæde og badetøj med. Til blæsende eller kølige sejldage kan det også anbefales at have en lycra-t-shirt/løbe-t-shirt e.l. inden under våddragten og/eller en spraytop/vindjakke uden på våddragten.

Det første sejler-år kan den unge sejler låne svømmevest, våddragt og sejlersko af klubben. For de 8-10 årige kan det være lidt svært at få fundet en våddragt, der passer. Forældre forventes at hjælpe med denne del.

Trænerne holder skippermøde ca kl 17
- For begyndere/let øvede i ungdomscenteret
- Mere erfarne sejlere på slæbestedet (ved stjernen på kortet)

Efter skippermøde gør vi jollerne klar til sejlads – her bedes forældre til mindre og nye sejlere at hjælpe med. Tilsvarende er der meget aktivitet med at få pakker jollegrej ned ca 19.30 – forældrehjælp er også meget velkommen her. Forældre er også meget velkomne til at hjælpe i klubhus eller på joller, mens de unge sejler. Sejlsport er en grejsport, så der er altid ting, der kan repareres.

Begyndere/let øvede sejler ofte i “badekarret” lige udenfor slæbestedet – eller på “langelinie”, inde mod land midt i havnen. Begge er markeret med rødt. Større sejlere sejler ude i Køge Bugt.

De unge bader i klubhuset og afslutter som nævnt med at hygge sammen frem til 20.30 med aftensmad og snak om dagens træning.

SKB-Ungdom arrangerer også trænings-camps, kapsejladser, hyggesejladser og sommer-camps enten selv eller sammen med andre sejlklubber. Især har vi et meget aktivt samarbejde med VSK og BSS.

Hvordan bliver jeg medlem?
Udfyld indmeldelsesbanket via www.skb.dk -> om -> bliv medlem
https://admin.foreningsadministration.dk/Files/SKB/Hjemmeside/Downloads/SKB-indmeldelse-2019.pdf

Derefter skal du bruge holdsport.dk - udfyld invitationen på http://surl.dk/hw8/ med din sejlers navn!
Driller det? skriv til pto@skb.dk

Næste møde

Ingen planlagte møder pt.

Næste aktivitet

Ungdoms julebanko - 06-12-2022 kl. 17:00 Læs mere

Følg os på

Mellemjoller Til de lidt større unge ca 12-14 år arbejder vi med zoom8 jollen som single-jolle. Eller Feva-jollen, som typisk sejles af to sejlere. Feva-jollen er en meget populær ungdomsjolle, der også sejles med genakker (en spiler). Den er meget

Små pirater - sejlads mm for børn mellem 6 og 8 år. Klik på billede for at få hele programmet med.

Der er ingen offentlige referater.

Kontaktpersoner

Formand
Peter Toft
22923862
pto@linuxbog.dk