Saunatønde i SKB

Saunatønde til vinterbaderne og SKB medlemmer. Inden længe bliver der opstillet en saunatønde i Greve Marina.

SKB får overdraget saunaen kvit og frit fra Grundejerforening Greve Stand. Vinterbaderne får brugsret til faciliteten mod betaling i en treårig periode. Ordningen vil dermed være omkostningsneutral for SKB. Dette er kommet i stand på foranledning af henvendelse fra vinterbadeforeningen Greve Havbads formand, Juditt Jacobsen og SKB er i gang med den endelige aftale omkring drift af saunaen.
Saunatønden bliver placeret på græsarealet ved ungdomscenteret.
Vedligeholdelse af saunaen tager SKB sig af som ejere af tønden. SKB kan så frit disponere over saunaen på de tidspunkter, hvor vinterbaderne ikke har reserveret den. Saunatønden vil indgå som en del af de mange tilbud som allerede findes i SKB og vi håber at resten af SKB's medlemmer vil benytte sig af muligheden for et koldt dyp her i vinterhalvåret, fulgt op af en tur i en varm sauna.
Tak til Grundejerforeningen Greve Strand, som har faciliteret projektet samt indsamling af sponsormidler til saunatønden. Grundejerforeningen arbejder bl.a. for et aktivt foreningsliv og udviklingen af nærområderne omkring havnen. Grundejerforeningen vil præsenter sponsorerne af tønden ved indvielsen. Støt venligst op om sponsorerne.