ALLE AKTIVITETER ER AFLYST - Pas på jer selv og jeres omgivelser.

SKB aflyser derfor samtlige arrangementer herunder også generalforsamlingen. Vi følger derved rådet som er givet af regeringen og som DIF anbefaler vi følger, også selvom vores arrangementer som oftest samler under 100 personer.

Klubben og klubhusene vil stadig være åben for medlemmerne, men vi opfordrer dog til, at man forholder sig til smitterisikoen og undlade at komme i klubhuset såfremt man har symptomer såsom feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer.
Dette gælder også såfremt man er kommet hjem fra en udlandsrejse eller har været sammen med hjemkomne personer indenfor 14 dage.

LINK til DIF's anbefaling

corona info 1.pdf