Skolebådene

de gamle Internationale Folkebåde (IFère), har i år fået en omfattende renovering.

Skolebådene – de gamle Internationale Folkebåde (IFère), har i år fået en omfattende renovering.
Resen Sail har sponseret alle vores sejl de sidste to år, hvilket har medført, at vi i år har haft økonomisk råderum til at følge op på alvorlige hængepartier på skolebådene, - udover de sædvanlige opgaver, fx service af påhængsmotor, voks af fribord, rengøring under læ, vedligeholdelse af træværk, nødraketter, brandslukkere, skift af udtjent finer under læ, vask af tovværk og maling af bund.
Og takket være instruktører i sejlerskolen, ihærdige og ekstremt kompetente elever og ikke mindst en super organiseret kompetent bådsmand, så har vi i år virkelig fået rykket på skolebådende.
Vi har fået repareret skader på ror på Nordstjernen, hvor skruer (slør) og glasfiber (revnet) er blevet renoveret. En større operation, end forventet. Tak til bådsmand, - kompliceret besøg hos værktøjsmager, og elever, som hver halve time måtte ligge nyt lag på over længere tid.
Så har vi fået trukket nye kabler i masten til VHF på Syvstjernen, da VHF ikke virkede sidste år. Og nyt beslag til påhængsmor på Nordstjernen, som var nedslidt.
Begge skolebåde har fået nye batterier, og vi har fået monteret automatisk lænse pumpesystem. Endvidere har vi fået monteret ”hjul” under vandlinen, og display til elektronisk aflæsning af lod og log.
Og så har vi fået ny blok og tovværk til storfaldsskødet og flere nye frølår. Og ikke mindst monteret et nyt kompas – så vi rent faktisk kan se kursen, - vi sejler.
SÅ – det kan kun blive en ekstrem fantastisk sæson for sejlerskolen i år.
TAK til alle for deres indsats.