Falck Søsikkerhedskursus

Som SKB medlem har du mulighed for at komme på Falcks søsikkerhedskursus. Der udstedes bevis på kurset. som er kompetencegivende i forbindelse med Y3 eksamen. Tilmelding skal ske til Peter Ole på mail pogg@webspeed.dk Se datoer på kalenderen.

Kurset afvikles over 4 timer og indeholder følgende:

Brandteori, 50 Minutter
- Herunder omtales de specielle forhold vedr. brandslukning i skibe.
- Film ”brand ombord”

Særlige forhold til søs, 50 Minutter
- Herunder fokuseres på kuldeskader og hvordan de undgås.
- Film Kulde kan dræbe

Redningsmidler til søs: 40 Minutter
- Diverse redningsmidler gennemgås herunder redningsveste, redningsdragter og
redningsflåde

Praktisk demonstration: 40 minutter
- Flåden udløses på land
- slukningsøvelser med Brandtæppe og CO 2

Der udstedes bevis på kurset. som er kompetencegivende i forbindelse med Y3 eksamen.

Se datoerne på klubhuset aktivitetskalender.

Klubhusets kalender