DS retningslinjer ifm åbning efter Corona

Kulturministeriet har den 10. juni igen opdateret sine retningslinjer for idrætsaktiviteter. DIF og DGI har tolket Kulturministeriets retningslinjer, og Dansk Sejlunion har justeret i vores anbefalinger til klubber.

Dansk Sejlunion har i dag opdateret på deres hjemmeside vedrørende corona og aktiviteter i sejlsporten.

Der er seks forskellige sider om sejlsport og corona. Ændringerne findes i det væsentligste på siden om spørgsmål og svar om sejlsport og corona, hvor især beskrivelsen om forsamlingsforbuddet og muligheden for at arrangere kapsejlads i flere grupper på op til 50 personer er præciseret.

Vi har også opdateret siden information til sejlklubber om corona, hvor relationen mellem bekendtgørelser, retningslinjer og anbefalinger er uddybet. Der er ikke ændringer på de øvrige sider.

Vi forventer ikke, at der kommer flere opdateringer, før grænsen for forsamlingsforbuddet løftes til 100 personer den 8. juli.

Særligt vedrørende kapsejlads:
Kulturministeriets retningslinjer indeholder en begrænsende formulering om bl.a. kapsejladser og andre stævner. Dansk Sejlunion har sammen med DIF og andre specialforbund i DIF brugt en del kræfter på at afdække, hvilke muligheder de nye retningslinjer giver for sejlklubbernes kapsejladsaktivitet i forhold til forsamlingsforbuddet. Ændringerne findes på siden om spørgsmål og svar om sejlsport og corona.

Særligt vedrørende sommeraktiviteter:
Vedrørende sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år gælder der særlige retningslinjer. Læs i den gule faktaboks på linket.

Afklarende spørgsmål:
Hvis Sejlklubben Køge Bugt har spørgsmål, som ikke er besvaret via links, er I naturligvis velkomne til at rette kontakt til Dansk Sejlunions medarbejdere.

spørgsmål og svar om sejlsport og corona