Tag speedbådskort i april hos SKB

Tilmelding til undervisning og prøve i speedbådskort.
Undervisning i praktisk speedbådstræning og teori: 10., 17. og 24. april, kl. 17-21.
Prøve: i ugen omkring 1. maj, kl. 17.
Undervisningsmateriale vil blive stillet til rådighed.
Kursisten skal selv medbringe rednings/svømmevest.

Kontakt person: Peter Toft pto@skb.dk 22923862

Tilmelding via http://bit.ly/speedbaad19 - klik på det lille ikon til venstre
Betaling via mobile pay til SKB-Ungdom på 50203

Tilmelding her