Information fra Greve Marine

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30. august 2022.

Bestyrelsen debatterede hvilket fokus vi skal have i vinteren 2022/23, og beslutningen inkluderede selvfølgelig broernes beskaffenhed, der allerede er vores højeste prioritet.
Vi har i løbet af forsommeren fået ultralydsscannet de næsten 1.000 pæle der bærer vores broer. Resultatet er både godt og skidt. Analyse viser at 27% af alle vores pæle er svækket af pæleorm (24% på Mågen og 29% på Hejren), men analysen viser også, at langt de fleste pæle stadig har mere end 2/3-del af deres oprindelige styrke intakt.
Herudover er det også blevet klart, at vi kan bremse nedbrydningen ved at pakke pælene ind i en plastfolie. Plastfolien holder ilten ude og kvæler pæleormene inden i pælene.
Selvom det koster nogle penge at få pælene ”Wrappet” i plastfolie, så vurderer vi at det er en overordentlig god forretning, da en udskiftning af broerne let løber op i 1-2 mio pr bro. Når vi levetidsforlænger broerne kan vi spare mere op til udskiftningerne, bruge mere tid på at finde den helt rigtige løsning og altså undgå at skulle tage en beslutning i panik.
Bestyrelsen besluttede at igangsætte indpakningen af alle ramte pæle i ”Wrap” snarest.
Sejlklubberne har i foråret betalt for en ”Sikker Havn” analyse. Rapporten er nu kommet og giver en masse gode anbefalinger til hvordan vi kan øge sikkerheden i havnen. Bestyrelsen diskuterede hvilket ambitionsniveau vi skal anlægge og besluttede snarest at igangsætte de mest attraktive anbefalinger fra rapporten, så de kan etableres allerede nu her i vintersæsonen. Det er primært etablering af flere redningsstiger, informationstavler og en jævnlig status kontrol.

Download yderligere information her.