Information fra Dansk Sejlunion, Af: Christian Lerche

Ingen sejlads og mødeaktivitet i SKB.

Kære alle,

Dansk Sejlunion udsendte den 10. april en lidt optimistisk information til alle medlemsklubberne om, at DIF sammen med DGI arbejde på at få myndighedernes godkendelse af en begrænset åbning for udendørsidrætterne – bl.a. sejlsport. DS beskrev i den forbindelse, hvad en begrænset genåbning kunne indebære for sejlklubberne.

Desværre står det nu klart, at Regeringen vurderer, at det er for tidligt at påbegynde denne proces for genåbning af udendørsidrætterne.
Vi må derfor udskyde genåbningen indtil videre men håber selvfølgelig på det bedste, så aktiviteten snart kan genoptages i et begrænset omfang.
DS har opdateret informationen på deres hjemmeside https://dansksejlunion.dk/.
Blandt andet er anbefalingerne for privat sejlads nu opdateret og lyder:

Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte og til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer.
Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle, men hverken på land eller på vand bør der samles grupper større end 10 personer.
Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker.
Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker.
Vær opmærksom på Forsvarskommandoens råd om sejlads

Mange klubber stiller spørgsmål om havnetoiletter. Her er sundhedsmyndighedernes budskab klart, at toiletter kan være en væsentlig kilde til smittespredning og derfor bør holdes lukkede. Hvis det af ekstraordinære, lokale hensyn er nødvendigt at holde havnetoiletterne åbne, skal man sørge for en ekstraordinær hyppig og grundig rengøring samt sørge for håndsprit og håndsæbe i rigelige mængder.

DS vil selvfølgelig holde klubberne orienteret så snart der igen er nyt om situationen.

Læs hele teksten på Dansk Sejlunions hjemmeside