Udvalgsmøde

Udvalgsmøde for alle udvalgs formænd og kasserere

Orientering om året der gik og sæsonen som kommer.
Fælles planlægning og afstemning af kalenderdatoer

Fællesudvalgsmøde

Hermed indkaldes alle udvalgsformænd og kasserer til fællesudvalgsmøde

Aftenen skal bla. bruges på at koordinerer de forskellige udvalgs spændende aktiviteter for 2017/18
Bestyrelsen vil orientere om mulige nye aktiviteter
Samt ny forbedret hjemmeside.

Så husk få planlagt nogle datoer inden mødet

Der vil blive serveret kaffe og kage mm.