Fællesudvalgsmøde 2019

Referat skrevet af Torben Bergenhagen

Fællesudvalgsmøde torsdag d. 15-11-2018.

1: Handlingsplan

Birger indledte med et diasshow, med forslag til hvordan en handlingsplan for klubben kunne se ud.

Der var en lang diskussion om input til en strategi skal komme fra bestyrelsen, eller fra udvalg og klubmedlemmer.

Forslag:
Åben dørene.
Måling på deltagelse.
Aktiver pårørende.
Undersøge hvorfor de inaktive medlemmer ikke kommer.
Lave nye udadvendte aktiviteter.

Deadline for input fra udvalgene er d. 15. februar, og vi holder fællesudvalgsmøde hvor vi arbejder videre tirsdag d. 12. marts


2: Nye medlemmer

Bjarke fortalte om at bestyrelsen gerne vil genindføre halvårlige møder for nye medlemmer, og at det er et problem, at vi ikke har fat i alle vores medlemmer, så de ved hvad vi har af aktiviteter.


Forslag og kommentarer:
På de møder vi havde tidligere, blev de nye medlemmer inviteret til middag, men det sluttede fordi at der ikke længere var den store tilslutning.

Skriv på Facebook når klubben får nye medlemmer. Inklusiv en standard tekst om hvad klubben står for.

Lave møder med spændende indslag.

Til mange arrangementer er det de samme medlemmer der kommer. Hvordan får vi fat i nye???Der skal være yngre mennesker involveret i aktiviteterne, for at appellere til yngre medlemmer.

Lave arrangementer sammen med andre foreninger


3: Aktiviteter

Vi gennemgik og koordinerede udvalgenes arrangementer


4: Emner til bestyrelser og udvalg.

Bestyrelsen beder om at udvalgene forsøger at finde nye frivillige til arbejde i klubbestyrelse, havnebestyrelse, og øvrige udvalg.