Fællesudvalgsmøde 2018

Ændret dato FRA den 7. november

På grund af flere aflysninger og møde andet sted har vi flyttet Udvalgsmødet til
Torsdag den 15 november kl. 19.00 i Klubhuset
Jeg håber at alle kan komme ( der vil blive serveret Gløgg og æbleskiver)

Dagsorden:

1. Handlingsplan
Bestyrelsen vil gerne have lavet en 5 årig handlingsplan for hele klubben. Det være sig husene og de enkelte udvalg – nyt materiel – stævner – nye vandsport udvalg Med mere.
Det skal være en handlingsplan som vi kan bygge på hele tiden hen ad vejen. Så prøv allerede nu at få nogle tanker og ideer.

2. Nye medlemmer
Vi har tænkt på at genoplive møder med nye medlemmer da måden vi i øjeblikket går ud og møder dem ved bådene ikke virker optimalt. Så kom eventuelt med nogle gode ideer hvordan vi får lavet nogle spænende og indholdsrige møder

3. Aktiviteter
Koordinering af de enkelte udvalgs aktivitets datoer

4. emner til bestyrelser – udvalg
Bestyrelsen og nogle af udvalgene mangler besætning. Vi skal have et helt nyt tursejlerudvalg – 1 stk. suppleant til bestyrelsen – et par personer til klubhusudvalg - og 3-4 instruktører til sejlerskolen. Så hvis i har nogle emner til disse poster så modtages navne med glæde