Intro før forældremødet - især til nye forældre

Stueetagen

Der er en times intro til især nye forældre inden forældremødet. Kom og hør om hvad SKB-U er, hvem vi er og hvor vi er, hvad er holdsport og hvordan bruger vi facebook

Nye forældre (mest tænkt til eksisterende sejlere, men potentielle nye er også velkomne) kan komme og få en intro til SKB-U, hvordan bruger vi holdsport og facebook, hvad forventes af forældre mm.
Vi har på grund af corona savnet denne info de sidste år så kom nysgerrige