SKB ungdom starter vinterskøjtning i Hvidovre Skøjtehal

Nærmere information hos Ungdomsleder Peter Toft