Prøve i praktisk sejlads

Kun for sejlerskolen

Sejlerskolen holder prøve i praktisk sejlads.