FÆLLESMØDE vedr. Klubhuset

FÆLLESMØDE vedr. Klubhusets fremtid.
Mød op og giv dit besyv med om hvad du ønsker og har af ideer. Så vil en række ildsjæle skabe en plan for klubhuset.
Eventuelle spørgsmål om mødet til Birger Monrad eller Jesper Lauridsen.

Vi er nogle medlemmer i SKB, der syntes det kunne være en go’ ide, at få struktur på fremtidsplanerne for vort klubhus. Vi har derfor dannet en arbejds-gruppe foreløbig bestående af: Lykke Andersen, Karsten Jørgensen, Torben Bergenhagen, Kurt Palmquist, Bo Mørch Hansen og Jesper Lauridsen

Rigtig mange har jo en mening om klubhusets indretning (inde, ude og omkring) og ikke mindst om, hvordan det kunne være/blive

På et fælles-mødet samler vi ideer, tanker, ønsker og forslag til, hvordan vores klubhus skal tage sig ud, ikke kun i morgen og om 2 år, men også om 5-10 år
Arbejdsgruppen vil samle alle forslag, store som små, og udarbejde et projektforslag indeholdende, fornyelser, ændringer, tidsplaner og budget/financiering
Dette projektforslag vil så blive fremlagt på et nyt SKB-møde, hvor der så kan foretages justeringer inden den endelig plan skal godkendes på en Generalforsamling

Mød op, og vær med til at præge udseendet/brugen af dit klubhus

De bedste hilsner fra ”DIT KLUBHUS”