Falck Søsikkerhedskursus - GRATIS FOR SKB MEDLEMMER

Tilmelding skal ske på mail pogg@webspeed.dk

Kurset afvikles over 4 timer
Kurset er gratis for SKB medlemmer

Kurset afvikles over 4 timer og indeholder følgende:

Brandteori, 50 Minutter
- Herunder omtales de specielle forhold vedr. brandslukning i skibe.
- Film ”brand ombord”

Særlige forhold til søs, 50 Minutter
- Herunder fokuseres på kuldeskader og hvordan de undgås.
- Film Kulde kan dræbe

Redningsmidler til søs: 40 Minutter
- Diverse redningsmidler gennemgås herunder redningsveste, redningsdragter og
redningsflåde

Praktisk demonstration: 40 minutter
- Flåden udløses på land
- slukningsøvelser med Brandtæppe og CO 2

Der udstedes bevis på kurset. som er kompetencegivende i forbindelse med Y3 eksamen.

Brand og redning til søs 4 lektioner.pdf

Brand og redning til søs 4 lektioner.pdf

Brand og redning til søs 4 lektioner.pdf

Brand og redning til søs 4 lektioner.pdf