Prøve i praktisk sejlads

For 2. års sejlerskoleelever

Sejlerskolen holder prøve i praktisk sejlads.