AFLYST INDTIL VIDERE - GENERALFORSAMLING i SKB i KLUBHUSET

AFLYST

Hent hele dagsorden samt regnskab, budget her på siden.
Hvis du ikke har mulighed for selv at deltage, kan du hente den fuldmagt som ligger som fil på denne side.
Husk et medlem kan max have en fuldmagt med fra et andet medlem.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
......Valg af referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til godkendelse..

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

........Øvrige

6. Valg af formand på ulige årstal: Birger Monrad (Ikke på valg)

7. Valg af kasserer på lige årstal: Gitte Lund (på valg) Modtager ikke genvalg
8. Valg af øvrig bestyrelse:
........På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant: ikke på valg
........På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant:
........På valg er:
.........................Leif Ulriksen
.........................Carsten Bernfeld
.........................Bjarke Christensen
.........................Suppleant Brian Tønnesen

9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant:

10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn:
........På ulige årstal: Bjarke Christensen (ikke på valg)
........På lige årstal: Suppl. Carsten Seest Modtager genvalg

11. Valg af udvalg
12. Eventuelt

Regnskab for 2019 samt budget er fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling og ligger til gennemsyn i SKB’s klubhus.
Spørgsmål til regnskabet der ønskes uddybet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelse@skb.dk senest den 18. marts 2020

Bestyrelsens forslag 2020.pdf

budget 2020.pdf

DagsordenGeneralforsamling2020.pdf

Fuldmagt 2020.pdf

regnskab 2019.pdf

Bestyrelsens forslag 2020.pdf

budget 2020.pdf

DagsordenGeneralforsamling2020.pdf

Fuldmagt 2020.pdf

regnskab 2019.pdf