SKB Instruktørmøde

SKB Instruktørmøde

- Status på skolebåde

- Opfølgning på el-motorer

- Status på elever
* To hold med tom plads - skal vi sætte “sene starter” på

- Status på ventelister

- Planlægning af natsejlads
* Hvem lægger båd til

- Praktisk prøve d. 24/9