SKB Generalforsamling 2018

Indsendte forslag vil blive offenligtliggjort her på siden.

Hermed indkaldes til Sejlklubben Køge Bugts ordinære generalforsamling

Dette års generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts 2018 i Klubhuset

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2018.
Spørgsmål til regnskabet der ønskes uddybet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen@skb.dk senest den 7. marts 2018


Dagsorden og regnskab kan hentes på linket.

2017 regnskab.pdf

2018 budget s 1.pdf

Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2017.pdf

Dagsorden 2018.pdf

ReferatGeneralforsamling2018.pdf

2017 regnskab.pdf

2018 budget s 1.pdf

Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2017.pdf

Dagsorden 2018.pdf

ReferatGeneralforsamling2018.pdf