Dansk Sejlunions regelkursus dag 1

Tilmelding hos Dansk Sejlunion - Tilmeldingsfrist 22/01 2018

Formålet med kurset er at give de deltagende et indgående regelkendskab og derved dygtiggøre dem som kapsejlere og klæde dem på til en uddannelse som dommer, opmand eller baneleder.
Pris kr. 1.000 - Tilmelding hos Dansk Sejlunion - Tilmeldingsfrist 22/01 2018
http://mit.sejlsport.dk/Kurser#Kapsejlads

Uddannelsen giver dig en grundig indføring i kapsejladsreglerne. Du lærer reglerne fra bunden og vil undervejs opleve, at selv de basale regler er mere komplekse, end man lige forventer. Undervisningen er baseret på teori og med masser af eksempler undervejs.
Dansk Sejlunions Regelkursus giver dig viden, som du kan anvende i praksis som både sejler og træner. Kurset er samtidig dit udgangspunkt for senere uddannelser som baneleder, dommer eller opmand. Desuden kan du deltage som menigt medlem i protestkomitéer ved danmarksmesterskaber.

Følgende bliver gennemgået:

Regelbogens opbygning og brug
Kapsejladsregler, båd-til-båd-situationer
Strafsystemer
Protestbehandling