Hygge kapsejlads

Vi sejler hver torsdag i sommerperioden og fra 10.09 skifter vi til søndag.

Vi sejler hver torsdag i sommerperioden og fra 10.09 skifter vi til søndag.

Infoblad om Hyggekap sejladserne for Hundige Havn
Baggrund:
Hyggekap sejladserne er en uformel sejladsserie, skabt for at give flere sejlere mulighed for at komme på vandet og deltage i en uformel ”kapsejlads” hver uge. Udover sejladserne lægges der stor vægt på socialt samvær blandt deltagerne.
Sejladserne arrangeres af et udvalg, der arbejder på tværs af havne øer og sejlklubber. Sejladserne har således intet tilhørsforhold til en enkelt klub.

Sejlads info:
Alle både hjemmehørende i Hundige Havn kan deltage, flerskrogsbåde er også velkomne.
Der kræves ikke målerbrev/kapsejlads licens.
Søvejsreglerne er gældende under sejladsen og der henstilles samtidigt til at man sejler efter ”gentlemens” princippet og ikke skaber farlige
situationer.
Der sejles efter et handikapsystem, som reguleres efter hver sejlads. Dette gør at flere har vinder chancer.
Reglerne vedtages demokratisk blandt deltagerne, på et skippermøde der afholdes hvert år i april måned.

De praktiske ting:
Sejladserne afvikles primært torsdag aften, i perioden maj til september. De sidste 2 sejladser i september måned afholdes dog i weekenden
pga. svindende dagslys torsdag aften.
Der afholdes ca. 22 sejladser, hvoraf ca. halvdelen er tællende, dette giver mulighed for både at deltage, selvom de er væk på lange
sommertogter.
I løbet af sæsonen afholdes der flere distancesejladser med en bane på 12-15 sømil. Disse afholdes i weekenden og der er efterfølgende
spisning/grill og samvær
Sæsonen afsluttes med en uformel præmieoverrækkelse og fællesspisning.
Det er gratis at deltage i sejladserne, dog er der et lille deltagergebyr ved distancesejladserne. Gebyret går til morgenmad, grillkul og lignende.
Et evt. overskud går til vedligeholdelse af vores startlinje bøjer.

Hvordan deltager man:
Alle både er som nævnt velkomne. Man kan blot møde op om torsdagen og deltage. Regler tidspunkter med videre, offentliggøres på de fleste
sejlklubbers hjemmeside.
Vi opfordrer dog til at man kontakter udvalget og får tilsendt regler og information inden deltagelse.
For yderligere information eller spørgsmål, kan man kontakte nedenstående mail/personer:
Mail: hyggekap@gmail.com
Per Davidsen, tlf. 40 11 44 45
Jens Villumsen, tlf. 29 27 15 85