Tuttens afslutning på sæsonen

Tilmelding er bindende af hensyn til indkøb

Nu er sommeren forbi og planlægning for den nye TUT-sæson står for døren

Derfor vil Tutten gerne invitere både nye og gamle medlemmer til planlægningsmøde med mad og drikke.

Tilmeld dig meget gerne, enten her eller på den liste som bliver hængt op i klubhuset, så vi har en idé om hvor mange der kommer.

Tilmelding senest mandag den 23. september.

Vi håber at se rigtig mange som har lyst til at tage en køkkentjans.