Admiral møde på 1.sal

KUN FOR ADMIRALER

Årsmøde for admiraler

Lørdag den. 16 marts afholder admiralitetet i SKB forårsmøde, det er på denne dato vi udvælger emner til ny udnævnelse af Admiral, den enkelte får en skriftlig henvendelse og tager selv stilling til ønsket om udnævnelse, som foregår på dagen for standerhejsning, søndag den 14 april 2019 kl.10,00

Ps. Indbydelse samt information tilsendes de enkelte admiraler.