Julebanko

Julebanko torsdag den 24.november 2022 kl.19.00

Julebanko vil som altid blive afholdt i SKB's klubhus. Tilmelding foretages via denne side, deltagelse er gratis. Max. 70 personer.

I lighed med tidligere år vil der være flotte præmier, dels indkøbt og dels foræret af klubbens sponsorer.
Der vil naturligvis kunne købes gløgg og æbleskiver, og klubbens køleskab vil være tilgængeligt for salg af øl og sodavand.