hvorfor er vi frivillige, hvad giver det?

Arrangement for 1. G'ere i Greve Kommune

15-30 1.G’ere kommer og får indsigt i hvad det vil sige at lave frivilligt arbejde.
Ungdomsudvalg, Handicapudvalg m.fl. byder ind med orientering.

Ramme:
Frivilligdagen er for 1.G’erne (360 elever) og gennemføres af samfundsfags- og dansklærerne. Om morgenen bliver eleverne introduceret til koncepterne ’demokratisk deltagelse’ og ’frivilligt arbejde’ samt den journalistiske genre ’reportage’. Efter besøget hos jer skal eleverne tilbage på skolen og skrive en reportage om besøget. Derfor vil eleverne både optage lyd, tage billeder og stille spørgsmål under besøget.


Besøget:
Formålet med besøget er, at give eleverne et indblik i forskellige former for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Måske er det første gang de hører om frivillighed, måske bliver de motiverede til selv at blive frivillige eller fortæller familie og venner om det.
I bestemmer helt selv, hvordan I vil tilrettelægge besøget, men her er et par råd:
• Præsenter jer selv og jeres forening/aktivitet. Lad evt. eleverne præsentere sig selv.
• Show it, don’t tell it: Vis hvad I laver, lad dem prøve, gør det aktivt, rundvisning osv., hvis det er muligt.
• Fortæl om jeres motivation for at være frivillige. Hvorfor gør I det? Hvordan startede det? hvorfor netop den sag? En god historie.
• Hvor lang tid har I været frivillige? Hvor mange timer om ugen?
• Eleverne skal stille jer spørgsmål til deres reportager. Hvis de ikke selv lægger op til det, så spørg dem, om de har nogle spørgsmål.