Skippermøde Hyggekap kl 9 - 11

Tider afleveres ca kl. 14-15

Læs nærmere på facebook

Hyggekap; Kom med ud og leg ?

• Hver torsdag aften sejles vi en lokal ”kapsejlads” for sejlbåde i Greve Marina.

• Man skal ikke kende kapsejladsreglerne da vi sejler efter de normale søfartsregler og man skal ikke havde målebrev på sin båd for at deltage.

• Vi sejler på en bane på 6,4 sømil omkring faste sømærker i bugten, så selve sejladsen tager normalt 1-1,5 time.

• Sejladsen hedder Hyggekap, og det betyder også at der gerne skal sejles ”gentleman” agtigt, så man ikke skal være bange for at der bliver sejlet for aggressivt.

• Normalt mødes vi efter sejladsen i mågens klubhus og afgiver tider, får lidt forplejning og lidt røverhistorier. I år er det dog også muligt SMS’e tider ind, hvis man ikke ønsker at møde for mange ”fremmede” i disse Corona tider.

• Kunne du/I tænke Jer at sejle med, så send en mail til hyggekap@gmail.com så får I lige lidt mere info, banekort osv.

Vi håber at se Jer på vandet
Hilsen
Hyggekap udvalget