Pinsetur

Skippermøde i klubhuset kl. 9.00

Referat skrevet af gitte

Vi havde en fantastisk tur til Lynetten.