Fællesudvalgsmøde november 2019

For medlemmer af udvalg

Udvalgene holder fællesmøde med bestyrelsen

På mødet vil vi gerne drøfte følgende emner i fællesskabet:
(rækkefølgen ikke bindende)

- Hvordan er året gået
- Udviklingsplaner af de enkelte udvalg
- Hvad kan vi evt gøre bedre
- Koordinering af udvalgs-aktivitet som er planlagt for 2020
- Hjemmesiden skb.dk
- eventuelt
Hvis i har flere relevante emner til drøftelse på dagen som fylder mere ene ’eventuelt’, send en mail til bestyrelse@skb.dk … så ser vi om det kan komme med.