Svøm med SKB 2020

Hver mandag mellem 19 - 20.30

Vi starter svømmesæsonen 5. oktober og slutter ved udgangen af marts 2021
Vi svømmer i Greve Svømmehal mandage fra kl. 20.00 – 21.30
Prisen for en hel vintersæson er KUN 100,00 kr.
for alle SKB medlemmer

Svømmebånd uddeles og der betales et depositum på kr. 50,-
Nogle har allerede betalt – men ellers udleveres det ved førstkommende svømmedag.

Har du også lyst at deltage ?
Kontakt Susanne Lauridsen på mail: 5xlauridsen@gmail.com – telefon nr. 20 49 70 75
Eller mød op ved i Greve Svømmehal kl. 19.30

NB
Der er særlige COVID-19 regler i svømmehallen som fremgår her for klubsvømning:
"Når klubsæsonen starter 1. oktober 2020 vil den store udfordring blive, at få jeres medlemmer igennem omklædning og bad da der er restriktioner på hvor mange der må være i rummene.
I håb om, at kunne fordele jeres medlemmer bedre, vil adgangsarmbåndene blive sat til, at give adgang ½ time før undervisning og så vil vi gerne opfordre jer til, at bede jeres medlemmer om, at undlade bad i svømmehallen efter undervisning.
Det bør ikke være et problem i bassinerne, da der må være én person pr. 4 kvm. vandspejl– dog skal der holdes afstand.
"HUSK derfor alle medlemmer på, at indtil COVID-19 reglerne kan ophæves skal vi altså alle tage hjem fra svømmehallen uden at gå i bad og under svømningen skal vi huske afstand.

svømning 2020.pdf

svømning 2020.pdf