Forårsklargøring af skolebåde

Instruktører og elever mødes og hjælpes om at gøre bådene klar til at blive sat i vandet