Klubaften om VHF antennekabler

Temaaften om COAX kablerne til vores VHF radioer.
Vi taler, og demonstrerer med nogle simple testopstillinger, effekten af kabel kvaliteter, tykkelser og ser også hvilken effekt en gammel eller dårlig samling kan have. Der vil også være nogle fif til hvordan man kan få lavet nogle gode samlinger så masten let kan komme af.
(Tilmelding blot for at have et cirka billede af hvor mange der kommer)