Fælles udvalgsmøde

Møde for formænd, kasserere og andre representanter for klubbens udvalg og afdelinger.