Invitation til 20 års jubilæum

Vores Havnefoged Ole Wamberg,
har her i august tjent vores havn trofast i 20 år


Vi vil gerne fejre hans jubilæum ved en reception

fredag d. 13. september 2019 kl. 15 – 18
i SKB klubhus på Hejren.

Vi håber de fleste af jer har lyst til at deltage,
så vi sammen kan vise Ole vores taknemmelighed for hans mangeårige daglige virke på havnen.

På vegne af Havnebestyrelsen og Hejrens Ø-udvalg
Frode Walther Nielsen, Formand