NB. NY DATO : Foredrag : Fra bar badestrand til moderne marina

Spændende foredrag omkring havnens tilblivelse !!
Fra bar strand til moderne marina"

Foredrag v. Helle og Axel Bøggild
NY DATO : !!!!!!

”Fra bar strand til moderne marina”

Torsdag den 3. Februar kl.19.00 i SKB’s klubhus.

Det bliver en aften i historiens tegn. Axel Bøggild som var SKB’s og Hundige Havns første formand, vil fortælle om hvordan Køge Bugt Strandpark og Greve Marina blev skabt.
Mange lystbådehavne er bygget af kommunerne, men Greve Marina blev skabt af sejlere for sejlere, det er den unikke historie Axel vil fortælle om. Han vil også fortælle om strømforholdene i Køge Bugt, som har dannet basis for bygningen af Køge Bugt Strandpark. I/S Køge Bugt Strandpark har fremlagt et udviklingsprojekt, det vil også blive beskrevet. Ligeledes vil problemerne med vandstandsstigningen i Køge Bugt også blive berørt.
Havne blev som bekendt bygget som selvbyg, vi håber at nogle vil sende billeder fra selvbyggertiden i havnen, Axel vil så bruge dem i fortællingen. Billeder skal sendes til e-mail helleboeggild@hotmail.dk

Det er gratis at deltage for medlemmer af Greve Marina.

Der vil blive serveret kaffe og småkager. Drikkevarer kan købes til Tut-priser.

Husk at vi stadig er underlagt corona restriktioner i klubben og coronapas skal medbringes og fremvises på forlangende.


Venlig hilsen Tursejlerudvalget