Idræts- & FritidsSekretariatet i Greve

Invitation til workshop om hvorledes idræts- og fritidsfaciliteter i og ved vandet kan udvikles, torsdag den 14. december i Sejlklubben Køge Bugt
NB. Tilmelding til https://greve-kursus.nemtilmeld.dk/360/.

Til Idræts- og fritidsforeninger, institutioner m.fl. med aktiviteter i og ved vandet,

Til kort orientering er jeg ansat i det foreningsbårne Idræts- og Fritidssekretariat (IFS), som blandt flere opgaver fungerer som tovholder på udarbejdelse af en facilitetsstrategi for idræt og fritid i Greve Kommune gældende for perioden 2019-22.

Med Greve Kommunes placering i Køge Bugt er det i forbindelse med strategiarbejdet helt naturligt at se på faciliteterne og muligheder for idræts- og fritidsudfoldelse i og ved vandet.
Der foreligger udarbejdet materiale ifm. tanker om Greve Marina, Udfordringer og potentialer for Mosede Havn samt potentialeplaner ifm. Kulturarvskommuneprojektet. Flere af jer har formentlig deltaget og bidraget her.
Det er oplagt at tage udgangspunkt i dette ganske udmærket materiale. Øvrige tanker og ønsker er naturligvis også velkommen ?

Formålet med workshoppen er imidlertid, at vi ud fra nedenstående overskrifter alene har fokus på idræts- og fritidsmulighederne.
• Facilitetsudnyttelse
• Renovering og vedligeholdelse
• Facilitetsønsker
• Synlighed og formidling af faciliteterne/mulighederne
Derudover har vi erfaret fra nogle workshop afholdt ved de større idrætscentre/haller i Greve, at aftenen er en særdeles god mulighed for at danne netværk og drøftet fælles udfordringer og samarbejder.

Således er det mit ærinde med denne mail at invitere jer til en workshop om facilitetsstrategien torsdag den 14. december fra kl.18.30 – 21.30 i Sejlklubben Køge Bugt.
Af hensyn til praktikken bedes man tilmelde sig workshoppen via IFS´s tilmeldingsportal https://greve-kursus.nemtilmeld.dk/360/.
Tilmeldte deltagere vil forinden modtage lidt materiale om workshoppen samt inspiration ift. facilitetsstrategien.
I er meget velkommen til at videresende denne mailinvitation til hvem, som kunne have interesse i at komme med input til facilitetsstrategien.

Lidt om den kommende facilitetsstrategi på idræts- og fritidsområdet
Initiativet omkring udarbejdelse af en facilitetsstrategi udspringer af et samarbejde mellem Danmarks Idræts Forbund, Greve Kommune og det foreningsbårne Idræts- og Fritidssekretariat (IFS). Det er formålet med strategien, at den skal fungere som en langsigtet og strategisk plan for udviklinger på facilitetsområdet, og vil koncentrere sit fokus om facilitetsudnyttelse, -renovering og vedligeholdelse, samt facilitetsbehov indenfor idræt og fritid i Greve Kommune.

Facilitetsstrategien skal funderes på brugernes ønsker og behov, samt analyser og tendenser inden for udviklingen på idræts- og fritidsområdet. Målgruppen er foreningsaktive og de såkaldt selvorganiserede udøvere, og vil omhandle udviklinger og muligheder både ved de traditionelle faciliteter såsom haller, svømmehaller, klubfaciliteter og spejderhytter, men også faciliteter i byens og naturens rum.

For yderligere information eller spørgsmål kan undertegnede kontaktes via mail: peter@ifs-greve.dk og tlf. 40 10 05 18, eller man kan kontakte min kollega Jesper Svensson via mail: jess@greve.dk og tlf. 43 97 90 34.

Jeg glæder mig til at høre fra jer og god weekend!!

Med venlig hilsen

Peter Jul Lange
Idræt- og Fritidskonsulent
Idræts- & FritidsSekretariatet i Greve
Greveager 9, 2670 Greve
Mobil 40 10 05 18
Email: peter@ifs-greve.dk
www.ifs-greve.dk