SKB Standerhejsning

For alle SKB medlemmer

Vi mødes ved standeren kl. 10. og hører formanden Birger Monrads tale.
Admiralerne udnævner nye admiraler som opfylder betingelserne for at blive admiral.

Herunder kan bl.a. nævnes:
Fyldt 60 år - Medlem minimum 10 år - gjort et godt stykke arbejde for SKB

Efter standersætning er der Brunch i Tutten.
(til tuttens normale lave pris