Kommende aktiviteterAktiviteter under planlægning

Ingen aktiviteter

Afholdte aktiviteter

Breddestævne Besøg hos VHF Skolen Sejlsæsonen 2017-2018 Greve svømmehal Pinsetur Sejl og sjov på vandet Åbent kredsmesterskab for unge jollesejlere Hygge kapsejlads Informationsmøde om Grækenlandsturen 2018 ÅBENT HUS - Iris fylder 50 år SKB navigationsundervisning Tuttens afslutning på sæsonen SKB navigationsundervisning SKB navigationsundervisning Sejlerskoleafslutning SKB navigationsundervisning Udvalgsmøde Vinaften i SKB SKB navigationsundervisning ÅBENT HUS - Bolette fylder 50 år SKB navigationsundervisning Standernedhaling Tutsøndag - SKB-U SKB ungdom starter vinterskøjtning i Hvidovre Skøjtehal SKB navigationsundervisning Sejlerskolen Instruktørmøde SKB navigationsundervisning SKB navigationsundervisning JULE-BANKOSPIL - FULD BOOKET Admiralernes julefrokost SKB navigationsundervisning Julefrokost for handicap afdelingen Antarktis ... længst væk fra julemanden SKB navigationsundervisning Idræts- & FritidsSekretariatet i Greve Tutlørdag- julefrokost - SKB ungdoms opstart af vinterundervisning SKB navigationsundervisning Besøg på Quantum sejlloft Tutsøndag Falck Søsikkerhedskursus SKB navigationsundervisning Hvordan bruges vores sikkerhedsudstyr Falck Søsikkerhedskursus SKB navigationsundervisning Falck Søsikkerhedskursus Dansk Sejlunions regelkursus dag 1 Dansk Sejlunions regelkursus dag 2 Lettere Navigation Tutsøndag Falck Søsikkerhedskursus Falck Søsikkerhedskursus Falck Søsikkerhedskursus Foredrag med klubbens egen sejler Terese og Martin Lettere Navigation SKB navigationseksamen del 1 Tursejlerkursus SKB navigationseksamen del 2 Tovværkskursus Fælles skøjtetur med Køge Bugt kredsens Junior- og ungdomssejlere AFLYST - Foredrag om besparende tips til vedligehold og optimering af både. 1. sal udlejet Admiralernes forårsfrokost og dagsbefaling 18. Tovværkskursus SKB Generalforsamling 2018 Svøm med Vest Alberte fylder 18 år Tovværkskursus Arbejdsdag og jolleklargøring i SKB-ungdom Opstartsmøde praktisk sejlads LAD holder Laser camp hos SKB Standerhejsning Udnævnelse af nye admiraler Tutsøndag - standerhejsning SKB og Dansk Tera Klub afholder tørdragts Tera camp 1. sal udlejet Ungdommen starter sommersæsonen Petanque start 1. Sejladsdag 2018 Interessemøde om opstart af et SUP hold under SKB Ungdom VSK Grandprix Sejl på Tværs (handicap - ungdom - sejlerskole) Tursejlernes Pinsetur 2018 går til Rødvig SUP holdet træner Voksen jolle sejlads via SKB Ungdom Vild med Vand Vild med vand i Greve Marine Åbent hus hos SKB ungdom Sejlerskolen & Admiralitetet arrangerer fællestur til Køge Fælles Sommertur til Køge 2018 Idrætsrådsmøde holder møde i sejlklubben 1. sal udlejet Sejl og sjov på og ved vandet Klubhuset tænder gillen til Sankt Hans - BREDDESTÆVNE SKB Handicapafdeling's 25 Års Jubilæum Sommerferie Køge Bugt kredsens Junior- og ungdomssejlere 1. sejladsdag efter sommerferien Admiralitetets 25 års jubilæum, Musik på Kajen Besøg fra Køge sejlklub Natsejlads til Dragør Privat kursus 1. sal Privat kursus 1. sal Privat kursus 1. sal SKB Ungdom - øve-stævne 2018 Privat kursus 1. sal Privat kursus 1. sal Petanqueturnering Privat kursus 1. sal FTLF efterårstur til Greve Marina Åbent hus - Winnie Bergenhagen fylder 50 år Petanqueafslutning, sæsonafslutning TUTSØNDAGE & TUTAFSLUTNING Danske vine i SKB Tutsøndag - VI MANGLER BESÆTNING Falck Søsikkerhedskursus Fællesudvalgsmøde 2018 Standernedhaling og brunch i klubhuset 1. sal udlejet kl. 9-12 Falck Søsikkerhedskursus JULE-BANKOSPIL Admiralernes julefrokost Julefest for alle ungdomssejlere og forældre Tutlørdag- julefrokost - Falck Søsikkerhedskursus Nytårskur 2019 Tutsøndag Falck Søsikkerhedskursus René Rudkjøbing holder Åbent Hus Tutsøndag Falck Søsikkerhedskursus Vintersejlads Falck Søsikkerhedskursus Planlægning af Vild med Vand Kom med ombord til temaaften på det gode skib "MARTHA" Vintersejlads Sejlerskolemøde Falck Søsikkerhedskursus Bestyrelsesmøde Tovværkskursus del 1 Onsdag d. 6 marts 2019 byder vi SejlSikker instruktør Søren velkommen til Greve Marina. Bestyrelsesmøde Besøg af JOTUN Tutsøndag Fællesudvalgsmøde 2019 Tovværkskursus del 2 Admiral møde på 1.sal Admiral frokost i SKB stuen Tovværkskursus del 3 Bestyrelsesmøde Handicapafdelingen, Svøm med Vest Eksamen i den teoretiske del af duelighedsbevis i sejlads del 1 GENERALFORSAMLING Eksamen i den teoretiske del af duelighedsbevis i sejlads del 2 Klubarrangement: Frokost med vidensdeling SKB-klubarrangement: Mad til turen Arbejdsdag i SKB-ungdom Klubarrangement - Kæntringsøvelse for unge Klubarrangement: Frokost med vidensdeling Sejlerskolemøde Falck Søsikkerhedskursus - opsamlingskursus Kapsejlads regler Standerhejsning Tutsøndag - standerhejsning Bestyrelsesmøde Åbent hus - Sabina skal konfirmeres HUSK Havnens Generalforsamling Sejlads 1. Halvår FÆLLESMØDE vedr. Klubhuset Petanque start Bestyrelsesmøde ÅBENT HUS - HOUSEWARMING - Johnny Machmann Sejlerskolemøde KLUB-event 2019 tilmelding af både KLUB-event 2019:Foto-shooting på vandet KLUB-event 2019 tilmelding til egen video KLUB-event 2019 aftensmad Informationsmøde til Nye medlemmer 1. sal udlejet ÅBENT HUS - John Frederiksen holder fødselsdag Havnens Dag Bestyrelsesmøde PINSETUR 8-10 JUNI 2019 Fælles Sommertur til Køge 2019 ÅBENT HUS - Susanne Lauridsen fylder 60 år Grillaften Sankt Hans ÅBENT HUS - Caroline Børge Hansen bliver student Handicapsejlads holder Sommerferie til 5/8-19 Stegelejr 2019 Handicapsejlads 2. halvår Sejlerskolemøde Natsejlads til Dragør Musik American style på kajen KREBSETUR 24-25 AUGUST 1. sal udlejet FTLF efterårstur til Greve Marina Bestyrelsesmøde Invitation til 20 års jubilæum Sejlerskolemøde